Fundacja Parasol Roztocza powstała z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy. Nasza historia rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy grupa pracowników RST Roztocze i WSK Tomaszów Lubelski postanowiła wesprzeć chorą na artrogrypozę, dziewięcioletnią wówczas Patrycję. Dzisiaj jesteśmy prężnie działającą organizacją charytatywną rozpoznawalną na terenie całego województwa lubelskiego! Zgodnie z motto - Pomagaj Lokalnie! staramy się zmieniać świat na lepsze zaczynając od naszego najbliższego otoczenia.
Pod Parasolem Roztocza schronienie znalazło kilkudziesięciu podopiecznych, głównie dzieci, które wymagają długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Pomagamy im finansując kosztowne operacje i terapie ratujące zdrowie, a często nawet życie. Organizujemy darmowe badania przesiewowe i spotkania z lekarzami. Pokrywamy koszty zakupu leków czy niezbędnego sprzętu medycznego.
Promujemy kulturę społecznej odpowiedzialności wśród pracowników firm RST Roztocze i WSK Tomaszów Lubelski. Rozdajemy granty o wysokości nawet kilku tysięcy złotych na realizację akcji charytatywnych i prospołecznych inicjowanych przez pracowników firm – partnerów. Nasi wolontariusze odrestaurowali już kilkanaście przestrzeni wspólnych w niewielkich miejscowościach, wsparli kilkadziesiąt rodzin w potrzebie i posadzili ponad dwa tysiące drzew!
Wspieramy ofiary katastrof i konfliktów zbrojnych wynajmując mieszkania, remontując domy i pokrywając koszty utrzymania. Pomagamy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, Zaopatrujemy w niezbędny sprzęt szpitale, szkoły, instytucje kulturalne czy sportowe. Zapobiegamy wykluczeniu społecznemu osób starszych i samotnych organizując pikniki i spotkania międzypokoleniowe.
Koordynujemy programy stypendialne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim kształcących się w klasach o profilach Technik Mechanik Specjalizacja - Obróbka Skrawaniem oraz Operator Obrabiarek Skrawających. Najzdolniejszych uczniów nagradzamy stypendiami motywacyjnymi, pokrywamy koszty dojazdów do szkoły, dajemy możliwość udziału w płatnych stażach i praktykach pod okiem doświadczonych inżynierów i techników.
Każdego roku świętujemy nadejście wiosny rozdając sadzonki drzew owocowych, krzewów ozdobnych, budek lęgowych i hoteli dla owadów. Tworzymy narzędzia nieformalnej edukacji ekologicznej dla dzieci. Zakładamy ogrody zrównoważone przyjazne ptakom i owadom. Remontujemy i budujemy obiekty małej architektury w niewielkich miejscowościach powiatu tomaszowskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego.
Konto bankowe BNP Paribas Polska:
16 1750 1107 0000 0000 2793 6989

Fundacja Parasol Roztocza
ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski
NIP: 921-203-12-86
REGON: 360888475
KRS: 0000545849

(+48) 784 541 489
fundacja@parasolroztocza.pl

Władze Fundacji:
Roman Rak - Fundator
Wioletta Kozyra - Prezes Zarządu
Agnieszka Kuna - Członek Zarządu
Natalia Dzika - Członek Zarządu
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie.

AKCEPTUJĘ